POLISH

Statement 1:
When Consular Notification is at the Foreign National's Option

 

Jako osoba nie będąca obywatelem USA, która zostaje aresztowzana lub zatrzymana, ma Pan(i) prawo do tego - jeśli sobie tego Pan(i) życzy - abyśmy powiadomili przedstawicieli konsularnych Pana(i) kraju tutaj w Stanach Zjednoczonych. Urzędnik konsularny Pana(i) kraju może między innymi być w stanie pomóc Panu(i) w uzyskaniu porady prawnej oraz może powiadomić Pana(i) rodzinę oraz odwiedzić Pana(ią) w areszcie. Jeśli chciałby Pan(i), abyśmy powiadomili urzędników konsularnych Pana(i) kraju, to może Pan(i) poprosić o takie powiadomienie teraz lub w dowolnej chwili w przyszłości. Po powiadomieniu urzędników konsularnych Pana(i) kraju, będą oni mogli zadzwonić lub odwiedzić Pana(ią). Czy chce Pan(i), abyśmy powiadomili urzędników konsularnych Pana(i) kraju?

 

Tak
YES
Nie
NO

(Proszę zakreślić Tak lub Nie.)

 

Signature/podpis:

Date/data: