POLISH

Statement 2:
When Consular Notification Is Mandatory

 

Ze względu na Pana(i) narodowość, mamy obowiązek powiadomić przedstawicieli konsularnych Pana(i) kraju tutaj w Stanach Zjednoczonych o tym, że został Pan(i) aresztowany lub zatrzymany. Po powiadomieniu urzędników konsularnych Pana(i) kraju, będą oni mogli zadzwonić lub odwiedzić Pana(ią). Nie ma Pan obowiązku przyjąć ich pomocy, ale mogą między innymi być oni w stanie pomóc Panu(i) w uzyskaniu porady prawnej i mogą powiadomić Pana(i) rodzinę oraz odwiedzić Pana(ią) w areszcie. Możliwie jak najszybciej powiadomimy urzędników konsularnych Pana kraju.