Skip to main content

Kế hoạch Giao thông Oregon

Chia sẻ suy nghĩ của bạn. Chúng tôi muốn lắng nghe bạn. Xin hãy tham giakhảo sát nhanh này.

Kế hoạch Giao thông Oregon (OTP) được khởi động từ năm 1992, và đã được điều chỉnh vào năm 2006. Hiện tại chúng tôi đang điều chỉnh kế hoạch này một lần nữa để đáp ứng nhu cầu đi lại hiện nay và trong tương lai của người dân Oregon. Lần điều chỉnh này sẽ định hình các quyết định và khoản đầu tư của tiểu bang chúng ta trong 20–25 năm tới.

Về Kế hoạch Giao thông Oregon

​OTP đưa ra tầm nhìn về giao thông cho người và hàng hóa, gồm cả đi bộ, xe đạp, xe trượt, giao thông công cộng, đường cao tốc, đường sắt, container, và cả máy bay.

Hệ thống giao thông của Oregon giúp mọi người tiếp cận việc làm, y tế, chăm sóc trẻ em, thức ăn, nhà ở, và các hoạt động giải trí. Nó là sự kết nối với chất lượng cuộc sống, một nền kinh tế năng động, chất lượng môi trường, và công bằng xã hội.

Từ việc nâng cấp các cây cầu lớn cho tới các dự án cải thiện vỉa hè, việc điều chỉnh OTP sẽ giúp định hướng các khoản đầu tư cho toàn tiểu bang trong 20-25 năm tới.


​Lần điều chỉnh trước của OTP là vào năm 2006 và từ đó đến nay mọi thứ đã thay đổi rất nhiều! Điều chỉnh kế hoạch cho chúng ta cơ hội áp dụng các kinh nghiệm đã thu được, thay đổi theo điều kiện hiện tại, và chuẩn bị cho tương lai.

Việc điều chỉnh sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho các xu hướng như biến đổi khí hậu, tăng bất bình đẳng trong xã hội, dân số đang già đi, và các công nghệ mới...​


​Thành phần tham gia vào các hội đồng trong dự án, các nhóm làm việc và lấy ý kiến sẽ đại diện cho sự đa dạng của hệ thống giao thông, địa lý và dân số Oregon. Trong số đó có các chuyên gia về bình đẳng, an toàn, biến đổi khí hậu, kinh tế học, và công nghệ - cùng với các lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức và cả bạn nữa! Các góp ý từ cộng đồng sẽ được ghi nhận trong suốt thời gian dự án được điều chỉnh.

Ủy ban Giao thông Oregon sẽ tiếp nhận OTP đã qua điều chỉnh. Kế hoạch OTP mới sẽ được triển khai dưới Chiến lược Hoạt động mới của Ủy ban, gồm ba ưu tiên – công bằng; hiện đại hóa hệ thống giao thông, và nguồn vốn đầy đủ, bền vững.


Vào đầu năm 2023 chúng tôi sẽ hoàn thành việc điều chỉnh OTP. Lộ trình sẽ bao gồm:

 • Nghiên cứu các nhu cầu giao thông hiện tại và trong tương lai.
 • Đưa ra các tình huống có thể xảy ra, từ đó phát triển các kế hoạch linh động có thể đáp ứng với tình hình thay đổi trong tương lai.
 • Xem xét mối liên hệ giữa các hình thức giao thông khác nhau – ví dụ đi xe đạp và phương tiện công cộng – và các nhu cầu riêng của mỗi cộng đồng trong tiểu bang.
 • Làm việc với các chuyên gia, đối tác và cộng đồng để hiểu rõ những ưu tiên, các vấn đề cần phải đánh đổi, và ghi nhận ý kiến đóng góp.

Đưa ra các ưu tiên khi đầu tư cho giao thông và định hình cách triển khai các tầm nhìn, mục tiêu và chính sách của OTP.

OTP_Schedule_v10.jpg​Quá trình tiếp cận toàn diện

Chúng tôi cam kết mọi người sẽ có cơ hội như nhau để tiếp cận và góp ý cho dự án bằng cách giảm thiểu các rào cản theo hướng ghi nhận các khác biệt về văn hóa và thúc đẩy việc giao tiếp. Một trong những ưu tiên của chúng tôi là lắng nghe tiếng nói và quan điểm của các cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức trong lịch sử. Những cộng đồng này bao gồm:

 • Người thu nhập thấp, và/hoặc người bị thiệt thòi về kinh tế
 • Người da màu và người Mỹ bản địa (BIPOC)
 • Người già và người nhỏ tuổi
 • Các cộng đồng nói ngôn ngữ khác tiếng Anh, đặc biệt là bị hạn chế khi giao tiếp tiếng Anh
 • Người khuyết tật

Việc phát triển và kết quả của dự án

Chúng tôi hiểu rằng hệ thống giao thông có nhiều bất công và chúng tôi sẽ cố gắng nhận thức và giải quyết vấn đề này trong khâu phát triển và thi hành dự án. Từ những nhóm làm việc trong dự án đến những người ra quyết định, chúng tôi có một đội ngũ đa dạng và giàu kinh nghiệm để tư vấn. Ngoài việc thu thập ý kiến từ nhiều cộng đồng, nhóm dự án cũng sẽ phát triển một nền tảng công bằng, xem xét các sự chênh lệch có tính hệ thống, để định hướng các chính sách và chiến lược theo cách đảm bảo công bằng.

Ví dụ, tại Oregon số lượng chấn thương nặng và tử vong ở người đi bộ cao hơn trong các cộng đồng người có thu nhập thấp và người da màu như minh họa dưới đây. Nền tảng công bằng sẽ giúp nêu rõ các vấn đề như vậy để tập trung giải quyết.


Thiết lập Tầm nhìn và Giá trị

Có nhiều chủ đề trong kế hoạch, chẳng hạn như di chuyển hàng hóa và những người, giống như Quý vị, trên khắp tiểu bang. Hãy Chia sẻ những gì quan trọng nhất đối với Quý vị trong những chuyến di chuyển hàng ngày.

Tầm nhìn và giá trị định hướng cho Kế hoạch Vận chuyển Oregon bằng cách vạch ra nơi chúng ta muốn đến và những gì quan trọng trên đường đi. Chúng tôi đang xem xét các chủ đề sau khi chúng tôi định hình tầm nhìn và giá trị cho việc cập nhật kế hoạch:.

 • Mọi người đều có thể sử dụng hệ thống để đáp ứng nhu cầu và cơ hội tiếp cận của họ, với chi phí hợp lý và thuận tiện.
 • Tối đa hóa lợi ích của cộng đồng và giảm thiểu các tác động tiêu cực, đặc biệt là đối với các cộng đồng bị loại trừ và không được phục vụ trong quá khứ. 
 • Xây dựng lòng tin thông qua sự tham gia của cộng đồng, ra quyết định toàn diện và đầu tư hợp lý.​


 • Trong trường hợp có thảm họa, cơ sở hạ tầng quan trọng có thể chịu được sự gián đoạn. Giảm thiểu tác động đến môi trường, khí hậu và sức khỏe cộng đồng.
 • Giám sát ổn định khí hậu và giao thông với khí carbon thấp để đảm bảo một môi trường trong sạch và lành mạnh cho các thế hệ tương lai.


 • Hệ thống giao thông lấy con người làm trung tâm quản lý các kết nối đáng tin cậy để hỗ trợ cộng đồng và nền kinh tế.
 • Một mạng lưới được duy trì tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa, con người và dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả.
 • Sử dụng công nghệ để tối đa hóa hiệu quả của hệ thống.


 • Trên khắp Oregon, mọi người có nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển đáng tin cậy, giá cả phải chăng để đến điểm đến của họ.
 •  Ưu tiên cách Quý vị đi lại bất kể loại di chuyển nào, từ đi bộ đến lái xe đến đi xe đạp và mọi thứ phương tiện.Đặt ra các Giá trị và Tầm nhìn

Bạn là trung tâm của kế hoạch này; kế hoạch cho mọi người (và hàng hóa) di chuyển. Hãy chia sẻ điều gì là quan trọng nhất với bạn khi đi lại hàng ngày.


Chia sẻ suy nghĩ của bạn

Chúng tôi muốn lắng nghe bạn. Xin hãy tham giakhảo sát nhanh này.

Liên hệ

Email Adam Argo
Quản lý Dự án
Telephone 503-986-3510

EmailStacey Goldstein
Phó Quản lý Dự án
Telephone 503-986-3531

Email Michael Rock
Quản lý Đơn vị Kế hoạch Vận chuyển
Telephone 971-304-5187

Cập nhật


Đăng ký nhận thư điện tử


Dịch thuật, thông dịch hoặc hỗ trợ người khuyết tật

Để tiếp cận các hỗ trợ theo Đạo Luật Hỗ trợ Người Mỹ Khuyết tật hoặc Quyền Công dân Mục IV, dịch vụ dịch/thông dịch, hay cần thêm thông tin xin liên hệ 503-731-4128, máy điện báo ghi chữ 800-735-2900 hoặc Dịch vụ Hỗ Trợ Tin Nhắn Oregon 7-1-1.

Your browser is out-of-date! It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how

×