Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Quy trình lấy bằng lái xe ở Oregon

Quý vị có thể lấy bằng lái xe ở Tiểu bang Oregon ngay cả khi quý vị không có chứng từ di trú. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người dân ở Oregon không còn phải cung cấp chứng từ di trú hợp pháp hoặc bằng chứng về tình trạng công dân để lấy bằng lái xe. Quý vị không cần số An sinh Xã hội hoặc giấy khai sinh của Hoa Kỳ.

Không nên nhầm lẫn bằng lái xe với ID Thật. Nếu quý vị có bằng lái xe, quý vị có thể sử dụng nó để lái xe hợp pháp hoặc làm giấy tờ tùy thân. Quý vị không thể sử dụng bằng lái xe cho các mục đích xác minh danh tính cấp liên bang. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, quý vị sẽ không còn có thể sử dụng bằng lái xe của Oregon để đi máy bay hoặc vào một tòa nhà liên bang hoặc căn cứ quân sự có nhân viên an ninh.

 

“ID Thật/Real ID” là một bằng lái xe có thể được sử dụng để đi lại bằng máy bay và vào các tòa nhà liên bang cũng như các khu vực có nhân viên an ninh khác. Để có một ID Thật ở Oregon, quý vị phải cung cấp bằng chứng về tình trạng di trú hợp pháp và nộp thêm một số xác minh thư khác. Những giấy tờ này có thể là hộ chiếu hoặc giấy khai sinh được chứng thực bản gốc, bằng chứng về số An sinh Xã hội và một số loại giấy tờ tùy thân có ảnh. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, quý vị sẽ cần có ID Thật để lên máy bay hoặc vào một tòa nhà liên bang hoặc căn cứ quân sự có nhân viên an ninh. 

Nếu câu trả lời là "có", quý vị sẽ làm theo một hướng dẫn khác. Hãy sử dụng hướng dẫn dành cho Thanh thiếu niên trên trang web của Cơ quan Quản lý Phương tiện Cơ giới (DMV): https://www.oregon.gov/odot/DMV/TEEN/pages/index.aspx 

​Nếu quý vị cần giúp học lái xe ở Oregon, quý vị có thể xin một giấy phép hướng dẫn và học lớp dạy lái xe.

https://www.oregon.gov/odot/DMV/Pages/DriverID/licensepermit.aspx​

​Nếu quý vị không thể lấy bằng lái xe vì một vấn đề liên quan đến tòa án, hãy truy cập trang mạng https://www.courts.oregon.gov/courts/Pages/default.aspx​ để tìm tòa án phù hợp để khắc phục vấn đề đó.